Dodacie a platobné podmienky

Dodacie podmienky internetového obchodu www.andreamartiny.sk  

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi. 

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 28 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

(V prípade vianočných sviatkov je doručenie dlhšie ako bežných 7 pracovných dní.)

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť pri objednávke na internetovom obchode www.andreamartiny.sk nasledujúcimi spôsobmi:  

Doručenie kuriérom DPD je 4,00 EUR; pri nákupe nad 100,00 EUR ho máte úplne zadarmo. 

  • Dobierka 

Objednaný tovar Vám zašleme kuriérom a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. Platba a doručenie na dobierku sú možné iba na území Slovenskej republiky. 

  • Platobná karta

Momentálne nie je možné si objednaný tovar zaplatiť kartou, túto možnosť pre vás pripravujeme v budúcnosti

  • Platba bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti MGR. ANDREA STUCHLÍKOVÁ – AST DESIGN  

Tento spôsob platby je možný len vo vybraných prípadoch. Napríklad pri zlyhaní bezhotovostnej platby prostredníctvom elektronického bankovníctva, alebo v prípade iných finančných vyrovnaní medzi spoločnosťou MGR. ANDREA STUCHLÍKOVÁ – AST DESIGN a zákazníkom.Celý postup a podmienky budú a musia byť dohodnuté prostredníctvom e-mailovej komunikácie na adrese obchod@andreamartiny.sk 

Platba vložením/prevodom na účet je možná a je podmienkov pri objednávkach do Českej republiky. Kupujúci vykoná vklad/prevod na účet 285317270/0300.

  • Je možný osobný odber na predajni na Mierovom námestí č.6 v Trenčíne – neuhradený/uhradený vopred (dokladom je emailová komunikácia s obchod@andreamartiny.sk

Dodanie tovaru kupujúcemu 

  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke 
  • prostredníctvom osobného odberu na predajni na Mierovom námestí č.6 v Trenčíne  

Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru. 

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.  

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.  

V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho. 

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou. 

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. 

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar. 

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy. 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou. 

V Trenčíne, dňa 16. Júna 2024 

Kontakt
close slider